Hier lees je alles over de kinderopvangtoeslag

14.01.2019 10:15
kinderopvangtoeslag

Als je kinderen naar de opvang gaan, dan heb je in de meeste gevallen recht op kinderopvangtoeslag. Hier lees je alles over de regels, richtlijnen en rechten.

Wanneer heb je recht op kinderopvangtoeslag?

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten van de kinderopvang. Oftewel: je krijgt geld terug van de overheid om de dikke rekeningen enigszins te verzachten. Let op: je krijgt deze toeslag alleen als je kind naar een geregistreerde dagopvang of buitenschoolse opvang (BSO) gaat. Dat betekent dat het kinderdagverblijf of de gastouder geregistreerd moet zijn in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Oppas in de zin van opa, oma of de buurvrouw tellen dus niet mee. Verdere richtlijnen om hier recht op te hebben, zijn dat je een schriftelijke overeenkomst moet hebben met de opvang of het gastouderbureau. Hierin staan gegevens als de uurprijs van de opvang en het aantal opvanguren per jaar. Ook moet je de Nederlandse nationaliteit (of verblijfsvergunning) hebben en al kinderbijslag voor het betreffende kind ontvangen.

 

Waar vraag je het aan?

De kinderopvangtoeslag vraag je aan bij de Belastingdienst. Dit moet je doen binnen drie maanden na de maand dat je je kind voor het eerst naar de opvang brengt.

 

Hoeveel toeslag krijg je?

Hoeveel toeslag je krijgt is afhankelijk van je inkomen, het aantal kinderen en het soort opvang. Per kind kun je voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen. In 2019 is het maximumuurtarief dat vergoed wordt: 

  • Bij een kindercentrum: dagopvang: € 8,02 per uur / Buitenschoolse opvang (BSO): € 6,89
  • Bij een gastouderopvang: dagopvang: € 6,15 / Buitenschoolse opvang (BSO): € 6,15

Bereken hier op hoeveel toeslag je recht hebt. 

 

Lees ook
Waarom ik mijn kind naar de opvang breng terwijl ik thuis werk >

 

Wanneer wordt het uitbetaald?

Elke maand krijg je de kinderopvangtoeslag op je eigen rekening gestort, meestal rond de twintigste. Het is een voorschot, dus in bijvoorbeeld juli krijg je het voorschot van augustus.

 

Kan er een narekening komen?

Ja, dat kan. Als je inkomen verandert, of het soort opvang of het aantal uren dat je afneemt, dan moet je dat binnen 4 weken doorgeven aan de Belastingdienst. Hiermee voorkom je dat je teveel toeslag krijgt, wat je dan later weer moet terugbetalen. On the bright side: er kan ook bericht komen dat je te weinig toeslag hebt gehad, dan krijg je dus een extra storting. 

 

Nog meer Kek Mama?
Volg ons op Facebook en Instagram. Of schrijf je hier in voor de Kek Mama nieuwsbrief >