Onderzoek wijst uit: broers en zussen maken ongelukkig

18.01.2024 17:04
Beeld: Getty Images

One big happy family klinkt gezellig, maar zo’n huis vol is zeker niet zaligmakend. Onderzoekers van de Ohio State University stellen namelijk dat hoe meer broers en zussen in huis, hoe ongelukkiger het kind.

Zit jij instant op een roze wolk als je alleen al aan gezinsuitbreiding denkt? Aan het samen spelen, samen delen, de ontelbare kusjes en de bakken liefde? Je bent niet de enige, maar je kind is misschien minder blij met een broertje of zusje. Vooral de jongste zou minder geluk ervaren en tijdens de pubertijd meer mentale problemen hebben. Zo blijkt uit nieuw onderzoek.

Lees ook – ‘De voordelen en vooroordelen van één kind opvoeden’ >

Het onderzoek is uitgevoerd onder maar liefst 9400 14-jarigen uit China en 9100 leeftijdsgenoten uit Amerika die een enorme vragenlijst onder hun neus kregen. Hoewel de landen, de cultuur en gezinssamenstellingen van elkaar verschillen – zo is ruim eenderde van de ondervraagde Chinese kinderen enig kind door het één kind-beleid tegenover 13% van de Amerikaanse kinderen – is de uitkomst nagenoeg gelijk. Kinderen zonder broers of zussen of met hooguit één broer of zus hebben over het algemeen minder psychische problemen. Het maakt daarbij niet uit of ze volle of halfbroers en -zussen hebben. Hoe dik de huishoudportemonnee is, maakt wel een verschil.

Taartpunt

Het zijn niet de ruzies over wie er met de Lego mag spelen, het laatste koekje heeft opgegeten of de voetbalschoenen heeft vertrapt die het zaadje planten voor mentale problemen als puber. Waar zit het ‘m dan in? Doug Downey, sociologieprofessor verbonden aan de Ohio State University, heeft er één woord voor: aandacht. Of eigenlijk drie: gebrek aan aandacht. Downey: “Als je de ouderlijke hulpbronnen ziet als een taart, dan betekent dit dat één kind de hele taart krijgt, dus alle aandacht en hulp van zijn vader en moeder. Per extra kind moet je de taart delen en krijgt elk kind dus minder tijd en aandacht van zijn ouders. Dit kan invloed hebben op de mentale gezondheid.” Als twee kinderen in hetzelfde jaar zijn geboren, ervaren ze de meeste nadelen.

Lees ook – ‘Het jongste kind heeft de grootste kans om miljonair te worden’ >

Eerdere resultaten

Eerdere onderzoeken wezen uit dat broertjes en zusjes juist goed zouden zijn voor de ontwikkeling. Zo zouden kleuters met broers en zussen betere sociale vaardigheden hebben dan kleuters zonder. “Het is niet gemakkelijk om deze nieuwe resultaten te verklaren. Daarvoor is nog meer onderzoek nodig”, benadrukt Downey. Maar “wat wel ontdekt is dat als je al het bewijs optelt het effect van broers en zussen op het levensgeluk meer negatief dan positief is.”

Herkenbaar?

Bron: Scientias