Alles wat je wilt weten over prenatale screenings

21.02.2019 15:04
prenatale-screening

Door screenings tijdens de zwangerschap kun je de aanwezigheid van eventuele complicaties, ziekten en aandoeningen onderzoeken. Iedere zwangere vrouw komt ervoor in aanmerking, maar het is lang niet altijd verplicht.

Wil je weten welke soorten zwangerschapsscreening er zijn? Wij zetten ze op een rij.

 

Bloedonderzoek

Zo vroeg mogelijk in de zwangerschap (het liefst vóór de dertiende week) neemt de verloskundige wat bloed bij je af. Het laboratorium onderzoekt dit op de drie infectieziekten hepatitis B, syfilis en HIV en kijkt wat je bloedgroep is.

 

Combinatietest

Wil je weten of je baby het Down- Edward- of Patausyndroom heeft? Dan kun je een combinatietest laten doen. Deze bestaat uit een combinatie van twee onderzoeken: een bloedonderzoek tussen de negen en veertien weken van je zwangerschap en een nekplooimeting bij de baby. Hoe dikker de nekplooi, hoe groter de kans is dat de baby het Downsyndroom heeft. De combinatietest kost € 170,13, maar wordt bij een medische indicatie (en soms bij een aanvullende verzekering) gedekt.

 

Lees ook
Bezorgde moeder Chantal: ‘Ik kon geen seconde genieten van mijn zwangerschap’  >

 

NIPT-test

Ook de NIPT-test onderzoekt (middels bloedprikken) of je kind het Down- Edward- of Patausyndroom heeft. Sinds april 2017 is de test niet meer alleen beschikbaar voor zwangeren met een verhoogde kans op een kindje met een chromosoomafwijking, maar mag iedere zwangere vrouw er gebruik van maken. Als je dat wilt – het is immers je eigen keuze. Kies je ervoor, dan moet je de test wel zelf betalen als je geen medische indicatie hebt. Vrijwillige deelname kost € 175 en wordt niet vergoed door de zorgverzekering.

 

Als er na de NIPT- of combinatietest aanwijzingen zijn voor een chromosoomafwijking, is vervolgonderzoek nodig om zekerheid te krijgen. Dit kan door een vlokkentest of vruchtwaterpunctie.

  • Vlokkentest – bij dit onderzoek wordt een beetje weefsel van de placenta uit de baarmoeder genomen. Dit kan via de buikwand of via de baarmoeder. Dit weefsel ziet er vlokkig uit; vandaar de naam ‘vlokkentest’.
  • Vruchtwaterpunctie – bij dit onderzoek wordt er vruchtwater uit de baarmoeder gehaald om cellen uit het vruchtwater te onderzoeken. Met de echo wordt de exacte prikplaats bepaald. Dan wordt met een naald via de buikwand wat vruchtwater opgezogen. Het prikken is eventjes pijnlijk, het opzuigen niet. Bron: deverloskundige

 

Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO): twintigwekenecho

Bij deze medische echo wordt uitgebreid gekeken naar de ontwikkeling van je baby: groeit-ie goed? Hoe doen z’n organen het? En is er voldoende vruchtwater? Ook kun je zien of je kind een open ruggetje, open schedel of schisis (hazenlip) heeft. De echo is overigens niet verplicht, maar wordt wel vergoed. 

Bron: RIVM.nl

 

Nog meer Kek Mama?
Volg ons op Facebook en Instagram. Of schrijf je hier in voor de Kek Mama nieuwsbrief >