‘Nederland wil toch zo graag een kenniseconomie zijn? Investeer dan in je onderwijs!’

04.07.2023 09:29
onderzoek-juf-meester-kind-gelukkig

Er is al jarenlang een lerarentekort. Veel oudere meesters en juffen gaan met pensioen en er komen niet genoeg nieuwe bij. Op social media deelden we de stelling: ‘Het lerarentekort los je op met minder lesuren’. Dit zijn de reacties.

Miranda vindt minder lesuren geen goed idee en schrijft: ‘Minder lesuren betekent meer werkdruk (i.v.m. toenemende achterstanden) en dus meer tekort want meer uitval bij leerkrachten.’ En Laura sprak onlangs een oud-lerares die vindt dat meesters en juffen zouden moeten staken voor extra onderwijsassistenten, niet voor weer meer salaris: ‘Ze vindt dit omdat meer salaris het probleem – de werkdruk – niet oplost. Extra hulp in de klas volgens haar wél. Ik denk dat ik deze mening wel kan delen. Benieuwd naar hoe de juffen en meesters hier verder over denken.’

Kenniseconomie

Ook Léenore vindt minder uren een slecht idee. Ze noemt het zelfs schandalig. Ze reageert: ‘Zo’n spijt dat ik mijn kinderen uit het Vlaamse onderwijs naar het Nederlandse systeem heb gedaan. Vind het nu al schandalig dat ze maar van 8.45 uur tot 14.15 uur naar school gaan en dan zo nog minder? Hoe moeten ze dan nog dingen leren? Nederland wil toch zo graag een kenniseconomie zijn? Investeer in je onderwijs. Breng en houd de kennis en kunde op orde, beginnende in het onderwijs.’

Beachiana reageert met: ‘Misschien moeten ze het werk leuk houden en niet zo’n hoge werkdruk opleggen voor de leraren. Als je hoort hoe brutaal veel kinderen zijn op de scholen. De opvoeding laat bij sommigen ook na. Er is een hele hoop veranderd in de hele maatschappij, echt zonde!’

Om het hoekje kijken

Renate vindt dat je kinderen die thuis niet de juiste begeleiding kunnen krijgen, door welke reden dan ook, hiermee keihard in de steek laat. ‘Die hebben geen kansen meer.’ En Susanne reageert met: ‘Misschien wat minder prestatiegerichte scholing vanuit de overheid, zodat het voor leerkrachten leuker wordt om les te geven en dat leren voor kinderen leuker wordt.’

Angèla denkt in oplossingen en schrijft: ‘Ik weet ook mensen die de opleiding heel graag willen doen, maar niet toegelaten worden. Misschien die mensen een begeleidingstraject aanbieden.’ En volgens Desiree kan Onderwijsassistent prima in de onderbouw basisschool voor een (combi) klas staan: ‘Maak daar eens meer gebruik van. Er staat dan vaak een docent die ook wel eens om het hoekje kijkt.’

Deze generatie

Marlene vindt dat men minder moet zeiken over het salaris en eens moet focussen op hoe je de werkdruk kan verlagen. Hoe? ‘Groepsdoorbrekend werken bijvoorbeeld, minder prestatiegericht en meer kijkend naar hoe de kinderen weer blij worden op school. Het schoolsysteem is al vele jaren niet meer passend voor deze generatie kinderen.’

Ook Jolanda reageert met een ferme nee: ‘Lerarentekort los je op met minder administratie en tig verplichte extra activiteiten. Terug naar de basisvakken, zoals lezen, begrijpend lezen, rekenen, schrijven, muziek, handvaardigheid, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en spreekbeurten. Wat ook belangrijk is: weer respect voor de leerkracht! Die heeft er tenslotte voor geleerd. Veel ouders – niet alle natuurlijk – maken het lesgeven onmogelijk. Hun prinsjes en prinsesjes zijn uniek, hoogbegaafd, fantastisch en doen nooit iets verkeerd. Alles ligt altijd aan een ander, de leerkracht of de school. Enige zelfreflectie op eigen opvoeding mist totaal. Dat alles maakt een tekort aan leerkrachten!’

Neem nu een abonnement op Kek Mama en profiteer van een geweldige aanbieding: 8 nummers én een Studio Noos-tas voor maar € 49,95!