Belangenvereniging kinderopvang: ‘Zeg nee tegen ongevaccineerde kinderen’

19.03.2024 11:12
Bron: Unsplash

Al vier baby’s zijn dit jaar gestorven aan kinkhoest, terwijl in Eindhoven minstens veertien kinderen zijn getroffen door de mazelen. Een alarmsignaal waar de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) niet omheen kan. Hun duidelijke boodschap aan alle kinderdagverblijven: “Zeg nee tegen ongevaccineerde kinderen.”

Gjalt Jellesma, het gezicht van BOinK, maakt zich vooral druk om de kwetsbare kinderen in opvang die om leeftijds- of medische redenen geen prik kunnen krijgen. “Op het moment dat er veel ongevaccineerde kinderen op een kinderdagverblijf zijn, kun je de veiligheid van alle kinderen niet garanderen. En dat is wel een eis aan de kinderopvang”, vertelt hij aan de NOS.

Ongevaccineerde peuters niet gewenst

Sommige kinderdagverblijven in Nederland hebben al een strikt toelatingsbeleid voor ongevaccineerde kinderen. Gaby Alberts, eigenaar van meerdere kinderopvanglocaties in Noord-Holland, hanteert strenge regels. Kinderen ouder dan veertien maanden zonder mazelenvaccinatie worden geweigerd. “Baby’s onder de veertien maanden zijn heel kwetsbaar om de mazelen te krijgen. Ouders kunnen hun kindjes daar nog niet voor beschermen. Locaties waar die kleine, kwetsbare kinderen komen, willen wij zo veilig mogelijk hebben. Daar weigeren we dus kinderen die niet tegen de mazelen zijn gevaccineerd”, deelt Alberts mee aan de NOS.

Wetsvoorstel in de maak

Ook in de politieke arena klinkt bezorgdheid over de dalende vaccinatiegraad. De VVD stelt een controversieel wetsvoorstel voor: verplichte vaccinaties voor kinderen in de opvang als de vaccinatiegraad te laag is. Toch is het kabinet niet happig op dit idee. Maarten van Ooijen van Volksgezondheid pleit eerder voor een andere aanpak, omdat politieke of overheidsoproepen over vaccineren volgens hem niet altijd indruk maken. “Wat vooral effect heeft, zijn deskundige mensen die ouders bijstaan. Zoals jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen op het consultatiebureau tijdens individuele gesprekken. Dat kost tijd en veel energie, maar we blijven hierop inzetten”, vertelt Van Ooijen aan RTL Nieuws.

Oorzaken van dalende vaccinatiecijfers

Volgens Bastiaan Rutjens, gedragspsycholoog aan de Universiteit van Amsterdam, is de afname van vaccinatiebereidheid deels te wijten aan het succes van het Rijksvaccinatieprogramma. “Mensen zien niet meer wat zo’n ziekte als de mazelen kan aanrichten. Dan is het makkelijker om te denken: laat dat vaccin maar zitten.” Rutjens wijst ook op de invloed van sociale media bij het vergroten van twijfels. Ouders die al aarzelen over vaccinatie vinden online talloze blogs en video’s die beweren dat vaccins schadelijk zijn. Deze ‘gezondheidsinvloedrijken’ spelen handig in op die twijfels.

Lees ook: Nergens in Den Haag wordt vaccinatiegraad gehaald: ‘Kan ernstige gevolgen hebben’

In ons Kek Mama magazine lees je de mooiste verhalen, herkenbare columns en de leukste fashion en lifestyle tips. Abonneer je nu voor slechts € 29,95 per jaar en ontvang de glossy als eerste op je deurmat.