‘Nieuwe vaders moeten ook gecheckt worden op postnatale depressie’

13.10.2023 10:04
mama flirt papa staat daar blunder Beeld: Getty Images

Postnatale depressie wordt vaak gezien als iets dat nieuwe moeders ervaren, maar vaders kunnen ook last hebben van deze gevoelens wanneer ze de nieuwe levensfase van het vaderschap ingaan. Een pilotstudie van de Universiteit van Illinois in Chicago suggereert dat nieuwe vaders ook op de aandoening moeten worden gescreend.

Dr. Sam Wainwright, assistent-professor kindergeneeskunde vertelt dat veel vaders ook stress ervaren na de geboorte van een baby. Ze zijn bang, worstelen met het combineren van werk en de verantwoordelijkheden van ouders en als partner. “Het gaat vaak niet goed met mannen, maar niemand vraagt ernaar,” aldus Wainwright.

Lees ook –
Zo herken je een postnatale depressie >

Bijna 1 op de 3 vaders een postnatale depressie

Door middel van interviews en een tool die vaak wordt gebruikt voor het screenen van moeders, onderging een groep vaders dezelfde tests. Ongeveer 30% bleek last te hebben van een postnatale depressie.

“Een vrouw die risico loopt op een postnatale depressie heeft een veel grotere kans om dit te krijgen, als ze ook een depressieve partner heeft,” merkte Wainwright op in een persbericht van de universiteit.

Structureel racisme en sociale factoren

Bijna 90% van de deelnemers aan het onderzoek kwam uit groepen die te maken kregen met structureel racisme en sociale factoren, zoals misdaad en armoede die de geestelijke gezondheid kunnen verslechteren. Dit heeft er mogelijk toe geleid dat meer mannen positief screenen op depressie, dan in eerdere onderzoeken naar voren kwam.

“Het doel van het onderzoek is om mannen te helpen gezond te blijven, zodat hun relaties en gezinnen ook gezond zijn,” legt Wainwright uit.

Bron: U.S. News