Actueel: dit zijn de maatregelen voor gezinnen in het nieuwe regeerakkoord

11.10.2017 14:49
Beeld: Getty Beeld: Getty

Meer kinderbijslag, langer verlof voor vaders en meer kindgebonden budget: lees hier alle highlights voor gezinnen in het nieuwe regeerakkoord.

 • Het nieuwe kabinet trekt 250 miljoen euro per jaar extra uit voor de kinderopvangtoeslag. Bovendien gaat de kinderbijslag omhoog met 85 euro per kind per jaar.
   
 • Vanaf 2019 krijgen nieuwe vaders de mogelijkheid om langer met verlof te gaan. In plaats van de huidige twee dagen krijgt elke nieuwe vader vijf dagen verlof rondom en na de geboorte. In juli 2020 moet bovendien de mogelijkheid voor aanvullend verlof ingaan: mannen die net vader zijn geworden, kunnen vijf weken verlof nemen waarbij 70% van het salaris wordt doorbetaald. Uiteraard gelden deze maatregelen ook voor andere partners, zoals echtgenotes in een lesbische relatie.
   
 • Er komt meer geld voor het kindgebonden budget (bijna 500 miljoen euro extra). De inkomensgrens waarboven het kindgebonden budget wordt afgebouwd gaat bovendien omhoog.
   
 • Gemiddeld stijgt de koopkracht van gezinnen onder het nieuwe kabinet met 1,5%. Het gemiddelde voor alle Nederlanders is 1,1%. Gezinnen met één werkende ouder gaan er, anders dan onder kabinet Rutte II, net zoveel op vooruit als tweeverdieners.
   
 • *Er komt een landelijk beleid voor zogenaamde ‘vechtscheidingen’. Dit zal vooral gericht zijn op het voorkomen van psychische schade als gevolg van deze moeizame scheidingen. Het gaat hierbij om zowel schade bij de ex-echtelieden als bij betrokken kinderen. Bij dit nieuwe beleid zal het belang van het kind altijd voorop staan en zal het contact van het kind met ouders en grootouders worden bevorderd.
   
 • Er wordt 770 miljoen euro uitgetrokken voor de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs, onder andere om de werkdruk van leerkrachten te verlagen en de salarissen te verhogen.
   
 • Er komt ruimte om te experimenteren met zogenaamde ’10-14-scholen’, voor kinderen die behoefte hebben aan een meer geleidelijke overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs.
 • Het nieuwe kabinet vindt het belangrijk dat er meer aandacht komt voor het uitdragen van Nederlandse historie en waarden. Kinderen zullen op school het Wilhelmus leren, inclusief de context. Ook wordt het mogelijk gemaakt dat alle kinderen tijdens hun schooltijd het Rijksmuseum en het parlement bezoeken.