Van ‘openbaar’ tot ‘confessioneel bijzonder’: 5 soorten basisscholen op een rij

28.11.2018 11:02
verschillende-soorten-basisscholen

In Nederland zijn er verschillende typen basisonderwijs – het kan dus een flinke klus zijn om de juiste school voor je kind te kiezen zodra hij of zij 4 jaar wordt. Om het je makkelijker te maken, zetten we wat informatie voor je op een rij.

Openbare basisschool

Hier kan iedereen terecht, ongeacht godsdienst of levensovertuiging. Sommige openbare scholen werken volgens een pedagogisch concept, maar lang niet allemaal. In Nederland gaat ongeveer één op de drie kinderen naar dit type school.

 

Bijzondere school

Dit type kun je onderverdelen in twee soorten: confessioneel en algemeen. Op een confessioneel bijzondere school krijgen kinderen les vanuit een godsdienstige overtuiging – van rooms-katholiek en protestants tot joods of islamitisch. Wel goed om te weten: de ene confessionele basisschool is de andere niet. Want waar de ene school elke dag begint met een verhaal uit de bijbel, wordt op een andere school alleen aandacht geschonken aan de bijzondere feestdagen.

Een algemeen bijzondere school werkt juist vanuit een opvoedkundige overtuiging. Een montessori-, jenaplan-, dalton- of nutsschool bijvoorbeeld. Kinderen worden hier vaak zelfstandig aan het werk gezet en krijgen meer vrijheid.

 

Lees ook
Meisje houdt ouders voor de gek met ‘brief van school’ >

 

Speciaal onderwijs

Voor sommige kinderen is het gewone onderwijs (door een zintuiglijke of verstandelijke beperking, psychische- of gedragsproblemen of omdat ze hoogbegaafd zijn) niet geschikt. Op een school met speciaal onderwijs krijgen ze wél de zorg en aandacht die ze nodig hebben. Speciale scholen werken steeds meer samen met gewone scholen. Zo kunnen kinderen met begeleiding vanuit een speciale school, toch naar een gewone school blijven gaan.

 

Bredeschool

Hier krijgen kinderen niet alleen les in de schoolbanken, maar wordt onderwijs met opvang, zorg, welzijn, sport en cultuur gecombineerd. Op deze manier krijgen kinderen meer kansen om hun talenten te ontwikkelen. Meestal kun je voor één of meer van deze buitenschoolse activiteiten in hetzelfde gebouw terecht: de overgang van school naar naschoolse opvang verloopt dan vlotter.

 

Vrijeschool

Op een vrijeschool staat de persoonlijke ontwikkeling van het kind centraal. Muziek, toneelspelen, beweging en handvaardigheden zijn daarbij net zo belangrijk als lezen, schrijven en rekenen. Er zijn ongeveer 95 scholen voor basis- en voortgezet vrijeschoolonderwijs in Nederland.

 

Bron: anababa.nl

 

Nog meer Kek Mama?
Volg ons op Facebook en Instagram. Of schrijf je hier in voor de Kek Mama nieuwsbrief >