Eindtoets voor groep 8 wordt ‘doorstroomtoets’

09.02.2022 15:09
schooladvies-na-eindtoets

Alle groep 8-leerlingen krijgen vanaf 2024 de ‘doorstroomtoets’: een nieuwe variant op de huidige eindtoets. Hij wordt gehouden nadat de basisschool een voorlopig schooladvies heeft gegeven. Het doel? Meer kansengelijkheid bij de overgang van het basis- naar het voortgezet onderwijs.

Als de score van de doorstroomtoets hoger is dan het advies van de school, moet er opnieuw naar het advies worden gekeken en kan de leerling alsnog naar een hoger schooltype.

Mosterd na de maaltijd

Ook komt er één aanmeldmoment voor de middelbare school: de week voor 1 april. De doorstroomtoets zal ruim daarvoor worden gehouden, in februari. Nu is de aanmelding nog vóór de eindtoets, die daardoor als ‘mosterd na de maaltijd’ wordt gezien. Volgens Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) kan elk kind door de nieuwe wijzigingen evenveel kans krijgen om toegelaten te worden tot zijn favoriete school. Daarbij weet je op deze manier sneller waar je kind aan toe is.

 

Lees ook
Mama heeft Cito-stress: ‘Ik voelde me thuis net een juf met al die oefeningen’ >

 

Kansrijk onderwijsstelsel

De PO-raad, de koepelorganisatie van het basisonderwijs, is blij met de veranderingen. “Wij spraken ons al veelvuldig uit als voorstander van groot onderhoud om te komen tot een kansrijk onderwijsstelsel. Latere selectie en meer flexibiliteit: dat is nodig”, zegt de PO-raad in een reactie aan NOS.

De veranderingen worden vanaf 2024 ingevoerd. Leerlingen die nu in groep 6 zitten zouden dus de eerste kinderen zijn die het nieuwe systeem gaan testen.

Bron: NOS

 

Meer nieuws? Volg Kek Mama op Facebook >