Geen Snapchat of TikTok meer in de les: de telefoon gaat het klaslokaal uit

05.07.2023 20:30
mobiele telefoons in de klas

Niet meer tijdens de les op TikTok, een foto delen via Snapchat of een berichtje sturen aan een vriend of vriendin. Onze telefoon is niet meer weg te denken uit ons leven, maar binnenkort wél uit de klas. Na uitgebreid onderzoek van het ministerie van Onderwijs komt er nu een verbod op smartphones in de les. Scholen krijgen tot 1 oktober tijd om uit te zoeken hoe ze dat willen regelen.

Het is dus aan de scholen zelf om hiervoor met leraren, ouders en leerlingen de exacte regels af te spreken zodat iedereen in de school precies weet wat wel en niet mag. Scholen kunnen ook zelf de keuze maken om mobieltjes helemaal uit de school te weren. Lukt het de scholen niet om dit na te leven, dan komen er mogelijk landelijke regels. 

Minister Dijkgraaf van Onderwijs zegt daarover: “Ook al zijn mobieltjes haast verweven met ons leven, in de klas horen ze niet thuis. Daar moeten leerlingen zich kunnen concentreren en alle ruimte krijgen om te leren.”

Lees ook: Getrouwd met z’n iPhone: ‘Hebben we net gevreeën, zit-ie alweer te appen’

Geen telefoons, tablets of smartwatches meer

Dat geldt trouwens ook voor tablet en smartwatches. Mobieltjes zorgen voor afleiding en zorgen ervoor dat leerlingen slechter presteren. Smartphones mogen nog wél gebruikt worden als ze nodig zijn voor de les of als er een medische noodzaak is. Bijvoorbeeld een leerling met diabetes die de suikerwaarden moet meten. 

Schadelijke gevolgen

Scholen en leerkrachten vragen al langer om regels voor het gebruik van telefoons in de klas. Maar het lukte leraren niet om eigenhandig de smartphones uit de klas te weren. Deskundigen waarschuwden in verschillende onderzoeken over de schadelijke gevolgen van smartphones in de klas. Want wat blijkt: leerlingen die veel op hun telefoon zitten, scoren gemiddeld 1 tot 1,5 punt lager bij toetsen. 

De komende tijd werken de betrokken organisaties de afspraak verder uit. Na de zomervakantie kunnen dan ook leraren, leerlingen en hun ouders met elkaar bespreken hoe dit er op hún school precies gaat uitzien, zodat zij dit op 1 januari 2024 hebben geregeld.