Welke gevolgen heeft een veilige hechtingsstijl voor mijn kind?

23.02.2024 13:00
Bron: Pexels

Als je baby net geboren is, heeft ‘ie overal voor nodig. Jij bent de belangrijkste persoon in het leven van je kind. Een goede en veilige hechting met jou is dan ook heel belangrijk.

De Amerikaanse psycholoog Mary Ainsworth heeft onderzoek gedaan naar hechting en heeft de manieren waarop een kind zich hecht aan de ouder(s) kunnen onderscheiden in vier hechtingsstijlen, namelijk: veilig, vermijdend, ambivalent en gedesorganiseerd/gedesoriënteerd gehecht. Een veilige hechting is belangrijk voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, de taalontwikkeling en de cognitieve ontwikkeling van je kind.

Veilig gehecht

De meeste kinderen zijn veilig gehecht, namelijk 62%. Een veilige hechting is de basis voor een optimale ontwikkeling. Bij een veilige hechting reageren ouders op een passende manier op de aandacht die het kind nodig heeft en wordt het kind getroost waar nodig. Dit zorgt ervoor dat ze zich veilig voelen in contact met de ouder en hun omgeving. Om die reden zoeken ze vanuit zichzelf contact en nabijheid. Bij hechting is er sprake van het hechten aan één of meerdere vaste personen. In de meeste gevallen de ouders/verzorgers.

Als kinderen jong zijn, zijn ze druk bezig met alles in hun omgeving ontdekken en onderzoeken. De veiligheid die zij vanuit de ouder krijgen maakt dat zij zich comfortabeler voelen om op ontdekkingstocht te gaan. 

Lees ook: ‘Dít is wat de moeder-dochter band zo speciaal maakt’

Voordelen

Een veilige hechting heeft een aantal belangrijke voordelen voor de ontwikkeling van je kindje. Zo hebben veilig gehechte kinderen meer veerkracht, omdat ze in staat zijn hun emoties te tonen en te reguleren. Ze hebben zelfvertrouwen, doordat ze weten dat ze kunnen rekenen op de steun van hun ouders(s). Doordat de ouder sensitief op het kind reageert kan er een verband gelegd worden tussen eigen gedrag en de effecten op hun omgeving. Ze weten dat ze kunnen vertrouwen op de ander, waardoor ze ook makkelijker vertrouwen op mensen in hun omgeving. Ook zullen relaties op volwassen leeftijd op een gezonde manier gevormd worden.

Sensitief reageren

Binnen een veilige hechting is het belangrijk dat de ouder op sensitieve wijze reageert op het kind. Hierbij sta je open voor de signalen die je kind geeft en reageer je hier op passende wijze op. Hieronder vallen de volgende manieren van communiceren.

  • Je reageert als je kind naar je kijkt of toenadering zoekt
  • Je kind positief benadert of complimenten geeft
  • Je naar je kind lacht en een vriendelijke gezichtsuitdrukking laat zien
  • Met je kind communiceert door te praten
  • Door momenten in te plannen om met je kind te spelen

Lees ook: ‘Opvoeden? Ik doe maar wat’

Je inleven in je kind

Voor een ouder is het belangrijk zich in te leven in de gevoelens en gedachten van hun kind, en deze te herkennen en erkennen, zodat je hier passend op te kunt reageren. Bepaalde gedragingen die je als ouder kunt toepassen zijn:

  • Kijken en luisteren naar je kind
  • Benoemen wat je ziet aan het gedrag van je kind
  • De emotie en de situatie aan elkaar koppelen

Al met al is het dus belangrijk om een goede band met je kindje te creëren, zodat je je kind het vertrouwen geeft om de wereld te ontdekken.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

In ons Kek Mama magazine lees je de mooiste verhalen, herkenbare columns en de leukste fashion en lifestyle tips. Abonneer je nu voor slechts € 29,95 per jaar en ontvang de glossy als eerste op je deurmat.