Alles wat je wilt weten over speciaal (basis)onderwijs

19.03.2019 08:18
speciaal-onderwijs-kind

Kinderen met een handicap, chronische ziekte of gedragsprobleem, hebben op school soms extra begeleiding nodig. Speciaal (basis)onderwijs kan dan uitkomst bieden.

Maar wat houdt het precies in? Wij zochten het voor je uit.

 

Speciaal onderwijs vs. speciaal basisonderwijs

Hoewel het qua naam veel op elkaar lijkt, zijn speciaal onderwijs (so) en speciaal basisonderwijs (sbo) niet hetzelfde. Speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen met een lichamelijke, zintuigelijke of verstandelijke beperking. Ook leerlingen met psychische of gedragsproblemen kunnen hier terecht.

Basisschoolkinderen die door leer-, gedrags- of opvoedingsproblemen moeite hebben om mee te draaien met het reguliere onderwijs, voelen zich vaak meer op hun plek in het speciaal basisonderwijs.

 

Lees ook
Van ‘openbaar’ tot ‘confessioneel bijzonder’: 5 soorten basisscholen op een rij >

 

De kenmerken

Speciaal basisonderwijs kun je over het algemeen vergelijken met een ‘gewone basisschool’, alleen krijgen kinderen in het sbo meer tijd voor bepaalde opdrachten, zijn de groepen kleiner, is er meer rust en ondersteuning. Het doel van het sbo is dat zoveel mogelijk kinderen na hun twaalfde jaar gewoon kunnen doorstromen naar een reguliere middelbare school. Lukt dit niet? Dan kan een kind altijd nog naar het speciaal voortgezet onderwijs.

Speciaal onderwijs is, zoals al eerder gezegd, voor kinderen die lichamelijk of zintuigelijk gehandicapt zijn of psychische/gedragsproblemen hebben. Dit soort onderwijs is opgedeeld in vier clusters (bron: Rijksoverheid):

  • Cluster 1 is voor blinde, slechtziende kinderen;
  • Cluster 2 is voor dove, slechthorende kinderen en kinderen met een taal- spraakontwikkelingsstoornis;
  • Cluster 3 is voor motorisch gehandicapte, verstandelijk gehandicapte en langdurig zieke kinderen;
  • Cluster 4 is voor kinderen met psychische stoornissen en gedragsproblemen.

 

Toelating

Wil je weten of jouw kind voldoet aan de eisen voor speciaal (basis)onderwijs? Dan heb je een toelaatbaarheidsverklaring – een bewijs dat je kind recht heeft op speciaal onderwijs – nodig. Deze wordt aangevraagd door de school waar je je kind hebt ingeschreven. Is jouw kind slechtziend, -horend, blind of doof? Dan wordt er door de Commissie voor Onderzoek (bestaande uit een leerkracht, spraaktaaldeskundige en een maatschappelijk werker) bekeken in hoeverre speciaal onderwijs nodig is.

Goed om te weten: als je kind geen toelaatbaarheidsverklaring krijgt óf als er geen plek is op de school waar je je kind hebt ingeschreven, mag-ie altijd geweigerd worden. De exacte toelatingsprocedure vind je hier.

Bron: Rijksoverheid / onderwijsconsument.nl

 

Nog meer Kek Mama?
Volg ons op Facebook en Instagram. Of schrijf je hier in voor de Kek Mama nieuwsbrief >