Steeds minder kinderen halen hun zwemdiploma

28.11.2023 15:36
Steeds minder kinderen halen hun zwemdiploma

Leren zwemmen is natuurlijk van groot belang in zo’n waterrijk land als Nederland. Toch gaat het aantal kinderen dat hun zwemdiploma haalt helaas achteruit.

In 2018 had 6% van de Nederlandse kinderen tussen de 6 en 16 jaar geen zwemdiploma’s. In vier jaar tijd is dat aantal meer dan verdubbeld, want in 2022 ging het al om 13%. Het sociaal wetenschappelijke Mulier Instituut heeft deze cijfers naar buiten gebracht en ziet ook een verband met het gezinsinkomen.

Inkomen speelt mee

Hoe hoger het inkomen van de ouders, hoe vaker het kind een zwemdiploma heeft. In de hoogste inkomensgroep heeft namelijk maar 2% geen zwemdiploma. De helft van de kinderen van ouders die binnen die groep vallen, heeft het A-, B- en C-diploma. In de laagste inkomensgroep heeft maar liefst een kwart van de kinderen tussen de 6 en de 16 geen zwemdiploma. Maar 24% heeft het A-, B- en C-diploma. Volgens het Mulier Instituut hebben kinderen met een migratieachtergrond minder vaak zwemdiploma’s dan kinderen zonder migratieachtergrond.

Corona

De coronapandemie heeft ook een aandeel in het stijgen van het aantal kinderen zonder zwemdiploma. Tijdens de lockdowns gingen de zwemlessen niet door. Sommige zwemscholen zijn nog steeds bezig met het inhalen van de achterstanden die toen opgelopen zijn. Daardoor zijn de wachttijden vaak lang.

Nog meer Kek Mama? Schrijf je hier in voor de Kek Mama nieuwsbrief