Duizenden leerlingen basisschool beginnen aan eindtoets

18.04.2017 07:51
eindtoets-basisschool

Bijna 180 duizend leerlingen uit groep 8 in het reguliere en het speciaal basisonderwijs beginnen vanaf vandaag aan hun eindtoets. Een spannende bedoeling, want de toets kan ervoor zorgen dat leerkrachten het advies over vervolgonderwijs naar boven bijstellen.

Vorig jaar gebeurde dit bij 6,7 procent van de leerlingen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
 

Slecht presteren

Een goede score van de eindtoets betekent niet automatisch dat het leerkrachtadvies écht wordt aangepast: van de ongeveer 60 duizend leerlingen die daarvoor in aanmerking kwamen, was dit bij bijna 13 duizend daadwerkelijk het geval. Dat betrof iets meer meisjes dan jongens. Een advies wordt niet naar beneden bijgesteld als een leerling slecht presteert met zijn eindtoets.
 

Verschillende toetsen

Hoewel de eindtoets dus geen directe rol meer speelt bij een advies voor het voortgezet onderwijs, is die wel verplicht in het reguliere basisonderwijs. Wel mogen scholen zelf kiezen welke eindtoets ze laten maken: naast de Centrale Eindtoets (CET) die de overheid beschikbaar stelt, zijn ook de toetsen IEP en ROUTE8, Dia-eindtoets, de CESANeindtoets en de AMN-eindtoets toegestaan.
 

Vmbo

Bijna de helft van de leerlingen (45 procent) krijgt van zijn leerkracht een advies voor één van de vier vmbo-niveaus. Zowel een havo- als een vwo-advies wordt bij ongeveer 20 procent van de leerlingen gegeven. De rest krijgt een gecombineerd advies.