Alles wat je wilt weten over het schooladvies in groep 8

02.04.2019 06:54
schooladvies-groep-8

Altijd spannend: het schooladvies voor achtste groepers. Maar hoe komt zo'n advies tot stand? Waar letten basisscholen op? En wat nu als je het er als ouders niet mee eens bent? Wij zetten de feiten op een rij.


Momentopname

Tot 2013 was de uitslag van de eindtoets, toen de CITO, leidend. Maar doordat veel mensen hier kritiek op hadden – zo'n toets is immers een momentopname – is ervoor gekozen het advies van de leerkracht zwaarder te laten wegen. Dit betekent dat kinderen uit groep 8 al vóór het maken van de eindtoets een definitief advies krijgen – zo kan je kind zich inschrijven op een middelbare school. Scoort-ie op de toets veel hoger dan verwacht? Dan mag je als ouders herziening aanvragen. 

Enkele punten waar de leerkracht op kan letten zijn behalve de schoolresultaten:

 • zelfstandigheid
 • motivatie
 • zelfvertrouwen
 • concentratie

 

Adviezen

De basisschool kan op twee verschillende manieren een advies geven: enkelvoudig (bijvoorbeeld havo) en meervoudig (bijvoorbeeld vmbo/havo). Uit de eindtoets komt altijd, met uitzondering van het vwo, een meervoudig advies. Namelijk:

 • pro/vmbo bb
 • vmbo bb/vmbo kb
 • vmbo kb/vmbo gl-tl
 • vmbo gl-tl/havo
 • havo/vwo
 • vwo

 

Pro: in het praktijkonderwijs worden leerlingen voorbereid op thema's als wonen, werken, leren en vrije tijd. Ze lezen niet alleen uit boeken, maar zijn, zoals de naam ook zegt, veel in de praktijk bezig. Een deel van de leerlingen gaat na hun diploma direct aan het werk, het andere deel studeert verder op het vmbo.

 

Vmbo

Vmbo bb staat voor vmbo basisberoepsgerichte leerweg en heeft ook vooral praktische vakken. Het leerwerktraject is een belangrijk onderdeel en met een diploma kan een kind naar mbo niveau 2.

Vmbo kb: kaderberoepsgerichte leerweg is ideaal voor kinderen die veel kennis in de praktijk op willen doen, want ook hier moet je veel ‘doen'. Heeft je kind z'n diploma? Dan kan-ie doorstromen naar mbo niveau 3 of 4.

Vmbo gl: je kunt de gemengde leerweg vergelijken met de theoretische leerweg, maar hier krijgen kinderen ook zo'n vier uur per week een beroepsgericht vak. Sommige leerlingen kunnen na afronding naar de havo, maar kunnen ook een mbo niveau 3 of 4-opleiding gaan doen.

Vmbo tl: ben je nog bekend met de oude mavo? Daar kun je de theoretische leerweg het beste mee vergelijken. Net als bij de gemengde leerweg stromen leerlingen hier door naar havo, mbo niveau 3 of 4.

Meer over vmbo lees je hier

 

Havo en vwo

Havo staat voor hoger algemeen voortgezet onderwijs en duurt vijf jaar, vwo staat voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs en duurt zes jaar. De eerste drie jaar volgen kinderen hier een breed pakket aan vakken, zoals wiskunde, aardrijkskunde, biologie, Engels en Nederlands. Na het derde jaar mogen kinderen een profiel met de daarbij behorende vakken én nog enkele keuzevakken kiezen. De profielen zijn: 

 • Natuur & Gezondheid –  wiskunde A, biologie en scheikunde zijn verplicht
 • Natuur & Techniek – wiskunde B, natuurkunde en scheikunde zijn verplicht
 • Economie en Maatschappij – wiskunde A, economie en geschiedenis zijn verplicht
 • Cultuur en Maatschappij – geschiedenis is verplicht

Heeft je kind de havo goed doorlopen? Dan kan-ie doorstromen naar het hbo. Leerlingen met een vwo-diploma kunnen naar de universiteit.

 

Bron: oudersonderwijs.nl / rijksoverheid.nl