Nieuwe taalgids voor het onderwijs: liever geen ‘goedemorgen jongens en meisjes’

12.04.2023 11:34
kinderen_basisschool_minder_les

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) komt vandaag met een nieuwe taalgids voor het onderwijs. Daarin worden onderscheidende en ongewenste termen, zoals ‘witte en zwarte scholen’ vervangen door meer inclusieve woorden.

Met de woordenlijst wil het LAKS ‘bijdragen aan een inclusiever schoolklimaat waarin iedere leerling gelijk is’. Dit zou de kansengelijkheid vergroten. Het gaat trouwens niet om verboden woorden, maar om tips voor inclusiever taalgebruik.

Goedemorgen allemaal

In de taalgids staan alternatieven voor onderscheidende termen, zoals het aanspreken van de klas met ‘goedemorgen jongens en meisjes’. Liever gebruikt LAKS een woord als ‘leerlingen’ of ‘allemaal’. Ook geven ze de voorkeur aan ‘die/diegene’ in plaats van ‘hij/zij’. De scholierenorganisatie adviseert leerkrachten bovendien om leerlingen voortaan niet meer in groepjes te verdelen op basis van gender.

Inclusiever taalgebruik

Het gebruik van termen als ‘witte en zwarte scholen’ en ‘achterstandsleerlingen’ is wat betreft LAKS verleden tijd. Dat geldt ook voor het woord ‘gehandicapt kind’, dat zij liever vervangen door ‘leerling met een beperking’. Als het aan de scholierenorganisatie ligt, hebben we het voortaan niet meer over kinderen die blijven zitten, maar over ‘doubleren’. Dat woord heeft volgens LAKS-voorzitter Janouke van Meerveld een minder negatieve lading. “Dat je doubleert, wil lang niet altijd zeggen dat je minder goed bent op school”, vertelt ze tegen het AD. De termen uit de lijst zijn geen verplichting, maar een advies.