‘Wat als ik mijn dochter (2) na de geboorte van haar broertjes niet genoeg aandacht kan geven?’

02.11.2017 09:41
Els en Do

De opvoedtantes Els en Do beantwoorden opvoedvragen met een knipoog en stellen zichzelf voor: “Wij zijn geboren voordat de pil was uitgevonden, kwamen ter wereld zonder dat onze ouders daarom hadden gevraagd en werden te hooi en te gras opgevoed. Zelf kregen wij heel bewust kinderen en daarom voelen we tot op de dag van vandaag (ze zijn inmiddels 34, 22 en 20) de plicht hen permanent gelukkig te maken. We kennen dus twee opvoedingsstijlen van nabij, en blijven onverminderd op zoek naar de gulden middenweg.

Hier lees je een van de vragen, mét antwoord 

Ik ben in verwachting van een tweeling. Heel spannend en leuk, maar ik lig ook weleens piekerend wakker. Zo ben ik bijvoorbeeld bang dat ik mijn dochter van twee na de geboorte van haar broertjes niet genoeg aandacht kan geven.

Dorines buurvrouw mevrouw Huppers (91) is net zo benieuwd naar ons antwoord als u. Zij kreeg negen kinderen, waaronder twee tweelingen. De vraag of haar negental genoeg aandacht kreeg is eigenlijk pas in haar opgekomen naar aanleiding van uw mail. Daarom heeft ze haar oudste zoon (70) gepolst. Hij kon zich niet meer herinneren of hij het moeilijk vond haar te moeten delen met acht broers en zusjes. Wel weet hij nog dat hij het gezellig vond thuis. Dat hij altijd kon stoeien en lachen. Dat het nooit saai was. Anders dan bij zijn vriendje Wim, die slechts één broertje had.
 

Eenzelvig

Een gezin als dat van Wim werd destijds gezien als probleemgezin, wegens een gebrek aan kinderen. Zo lees je in De Baedeker voor de Huisvrouw (1953): ‘Het kind uit het kleine gezin heeft het moeilijk. Hier hebben de ouders te veel tijd zich met de kinderen te bemoeien. De kans is groot dat deze al te nadrukkelijk opgevoede, geleide en beheerste nakomelingen te snel getrokken worden uit de kinderwereld naar die der volwassenen. Zij kunnen daardoor een zekere vroegrijpheid vertonen die de natuurlijke ontwikkeling schaadt. Niet zelden komt het voor dat kinderen uit kleine gezinnen eenzelvig worden (…). Voor oudere jongens en meisjes van deze soort is een jeugdorganisatie vaak de beste oplossing.’
 

Kleine rivaaltjes

De meeste oudste kinderen voelen zich van hun troon gestoten als er een klein rivaaltje wordt geboren, en uw dochter krijgt er twee, dus het is wijs haar een tijdje te vertroetelen na uw bevalling. De kans dat u daar geen puf voor hebt is levensgroot, maar of haar dat schaadt is de vraag. Als u uw dochter op haar zeventigste vraagt hoe ze het vond twee broertjes erbij te krijgen, weten wij haar antwoord. Op de korte termijn kunnen oma’s en opa’s misschien inspringen als vertroetelaar (of nog beter: tantes!).

 

Tijdelijke aanbieding: Neem nu een abonnement op Kek Mama en krijg een gratis tas naar keuze >