Een op de zes NL’ers: ‘Moeder met jong kind hoort niet te werken’

14.12.2016 11:46
moeder-kind-hoort-niet-werken

De helft van de Nederlanders is voor een gelijke taakverdeling tussen de man en de vrouw, maar toch vindt ruim een op de zes Nederlanders dat de vrouw thuis hoort te blijven als de kinderen nog niet naar school gaan. 

Dat staat in de onlangs verschenen Emancipatiemonitor 2016: een tweejaarlijks onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
 

Na de geboorte

In de praktijk blijkt dat de meeste moeders inderdaad niet of minder werken vanwege de kinderen: van alle vrouwen met een deeltijdbaan doet bijna zes op de tien dit in de eerste plaats vanwege het huishoudelijk werk en zorg voor kinderen. De meeste mannen gaan na de geboorte van een kind niet minder werken.
 

Deeltijdklem

Zodra de kinderen ouder zijn, wil bijna 20% van de moeders eigenlijk meer werken. Toch nemen hun arbeidsuren (zelfs als de kinderen eenmaal de deur uit zijn) niet toe. “Ze hebben last van de zogenoemde ‘deeltijdklem’”, zegt Tanja Traag van het CBS tegen de Volkskrant. Dit houdt in dat de noodzaak om publieke voorzieningen zoals scholen, kinderopvang en verlofregelingen aan te passen ontbreekt, júist omdat de meeste vrouwen in deeltijd blijven werken. Traag: “Het gezin van de anderhalfverdieners is in Nederland immers omarmd als ideale manier om zorg en arbeid te combineren.”

 

Flexibele werktijden

Ondanks dat moeders vaker voor deeltijd/thuisblijven kiezen, wordt het voor vaders wel steeds gewoner om zorgtaken op zich te nemen: inmiddels heeft de helft van de verse vaders één dag per week waarop hij voor zijn kind zorgt. Ze maken hiermee niet minder werkuren, maar delen hun werk vaak flexibeler in door bijvoorbeeld thuis te werken of langere dagen te maken.