Vrolijke opvoedtantes Els en Do over gebrek aan complimentjes

11.10.2015 07:18
Opvoedtantes Els en Do

Vrolijke opvoedtantes Els en Do beantwoorden jullie opvoedvragen met een knipoog. Deze week: gebrek aan complimentjes.

Mijn man geeft nooit eens een complimentje. Daar heb ik altijd last van gehad en nu ben ik bang dat ook onze kinderen eronder lijden. Met name mijn oudste zoon van zeven snakt naar zijn vaders goedkeuring, maar die krijgt hij niet. Als hij stralend de tafel van negen opzegt, zwijgt papa, knikt even en leest verder in de krant.

Tante Els bezocht eens een miljonair in zijn blinkend schone villa. Zelfs de jampotjes stonden keurig in het gelid. “U prijst uw huishoudster ongetwijfeld de hemel in”, zei ze. Waarop de miljonair mompelde: “Natuurlijk niet, dan doet ze niet meer haar best.” De miljonair en uw man komen ongetwijfeld uit een calvinistisch nest: het spreekt vanzelf dat je keihard je best doet, daar hoef je geen woorden aan vuil maken. Van complimenten
krijg je het maar hoog in je bol.
Misschien kunt u uw man duidelijk maken dat dit principe achterhaald is. De tantes raden u aan hem met ‘mannelijke’ argumenten te bekogelen die rechtstreeks uit de zakenwereld komen. Als je ‘de kracht van het compliment’ op Google intikt krijg je 91.900 hits. Volgens managersonline.nl vormen complimenten ‘een onmisbaar managementinstrument’, waarmee je potentiële klanten kunt werven en de gunfactor bij bestaande relaties verhogen.
Iets dergelijks geldt voor opvoeden – ook een vorm van managen tenslotte. Op de site opvoedadvies.nl. beveelt pedagoog Tamar de Vos-van der Hoeven maar liefst tien complimenten per dag per kind aan. Dat versterkt het zelfvertrouwen. De oude mevrouw Huppers, Tante Do’s buurvrouw, constateert dat ze dan zwaar tekortgeschoten is bij de opvoeding van haar negen kinderen. Voor negentig complimenten per dag had ze geen tijd. Desondanks zijn haar kinderen goed terechtgekomen. Voor de zekerheid schrijven wij
uw man toch voor twee complimenten per kind per dag te geven. Hij zou klein kunnen beginnen met één lofprijzing per week en dat aantal langzaam opvoeren. Op psychologiemagazine.nl treft hij een virtueel trainingshonk waar hij kan oefenen.
De datum 1 maart 2016 kan hij als stip aan de horizon beschouwen: dan is het Nationale Complimentendag. Die deadline moet hij kunnen halen. Met u bij de finish om hem te lauweren.

Lees alle opvoedvragen in Kek Mama 11-2015.

Els en Do zijn geboren voordat de pil was uitgevonden en kwamen ter wereld zonder dat hun ouders daarom hadden gevraagd. Zelf kregen zij heel bewust kinderen en voelen de plicht hen permanent gelukkig te maken. Ze kennen dus twee opvoedingsstijlen van nabij, en blijven onverminderd op zoek naar de gulden middenweg. Mail Els en Do: elsendo@kekmama.nl

Klik hier om meer te lezen van de opvoedtantes Els en Do.