‘Kinderen zijn slechter af in een combinatieklas’

30.04.2018 09:29
tiktok-juf-vraagt-advies

Basisschoolkinderen die les krijgen in een combinatiegroep (waar meer leerjaren bij elkaar zitten), krijgen minder goed les dan kinderen met één leerjaar in een klas. Dat blijkt uit observaties van de Onderwijsinspectie.

“Je wilt voor alle leerlingen de beste leraren voor de klas, maar niet alle leraren hebben de kwaliteit ervoor”, zegt Jan-Willem Swane van de Inspectie tegen De Telegraaf.

 

Extra ingewikkeld

Lesgeven aan een combinatiegroep blijkt extra ingewikkeld: leraren moeten hun lessen (in tegenstelling tot juffen of meesters in een homogene groep) afstemmen op leerlingen die qua niveau veel van elkaar verschillen. Extra tijd krijgen ze hier niet voor. Inspecteur Erik Thoonen. “Blijkbaar weet een deel van de leraren dit niet zodanig te organiseren. Over het algemeen krijgen de leerlingen in zo’n groep hierdoor vaker minder duidelijke uitleg, zijn ze minder betrokken en taakgericht.”

 

Lees ook
Anke is bang voor de schoolpleinjungle >

 

Klachten van ouders

Ook Peter Hulsen van Ouders&Onderwijs kan zich in dit verhaal vinden: hij krijgt regelmatig klachten over combinatieklassen binnen van ouders. “Zij zijn (zo blijkt nu) terecht bang dat de kwaliteit van het onderwijs eronder lijdt omdat de leraar zijn aandacht moet verdelen. De redenen waarom een school combinatieklassen maakt (bijvoorbeeld zodat kinderen meer van elkaar zouden kunnen leren), zijn meestal niet duidelijk voor ouders. Vaak lijkt het gewoon een noodoplossing omdat er te weinig leerkrachten zijn.”

Het hele artikel lees je hier.

 

Nog meer Kek Mama?
Volg ons op Facebook en Instagram. Of schrijf je hier in voor de Kek Mama nieuwsbrief >